Ochrana osobních údajů


Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Jsem zodpovědná za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR - Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů.

Kdo je správce?
Já, Eva Severine Šporcová, Dvouletky 2874/451, Praha 10, 100 00, IČ: 74218174, provozující webové stránky www.kazdydendobryden.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním můžou pomáhat.

Kontaktní údaje
Můžete mě kontaktovat s dotazem ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů na tel. čísle +420724058829 nebo na e-mail: eva.severin.sporcova@gmail.com.

Prohlášení
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 
- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- marketing - zasílání newsletterů
Využívám vaše  nejnutnější osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. 
Využívám opatření double opt-in (dvojí potvrzení) proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním tvých údajů. 
Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu a to po dobu 5 let od udělení. 
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
- pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a to po dobu 5 let od vámi uděleného souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 
Rozhodnete-li se zakoupit nějaký můj produkt nebo služby, eviduji údaje, které vyplníte do objednávkového formuláře. Slouží k poskytování služeb a plnění smlouvy. Jedná se o vaše následující osobní údaj: e-mail a jméno, které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání informací, dodání zboží, apod.) a vedení účetnictví. 
Jste-li mým zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 
- fotografická dokumentace, reference, živé akce, pobyty, semináře -  na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. 
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. 
Chráním je jako kdyby byly moje vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Simpleshop, GoPay, Facebook, Google. 
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii 
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: eva.severin.sporcova@gmail.com. 
- Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
- Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
- Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
- Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte-li se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
- Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (s vědomím, že např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
- Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup, pouze s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Zde je potřeba lhůta alespoň 21 dní.
- Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14
dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na prostřednictvím e-mailu.
-Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. 
- Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, pokud jste můj zákazník, na
základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.

Žádné komentáře:

Okomentovat

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com